Lubiejewska 158,07-300 Ostrów Mazowiecka
601-610-344
kontakt@muzeumkresów.pl

Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej
w Ostrowi Mazowieckiej 

Prywatne muzeum powstało 14 grudnia 2013 r. z inicjatywy Państwa Marzeny i Zbigniewa Banaszek w oparciu o ich fundusze. Muzeum mieści się w odrestaurowanym wojennym spichlerzu wybudowanym w 1941 r. przez Niemców na potrzeby zaopatrzenia frontu wschodniego. Ekspozycja rozmieszczona jest w czterech bardzo dużych salach (dwie z nich na piętrze przeznaczone są na wystawy planszowe, spotkania i prelekcje). W pierwszej sali na parterze zlokalizowano pamiątki z Kresów Wschodnich, druga sala to ekspozycja militariów oraz licznych pamiątek związanych ze Szkołą Podchorążych Piechoty, która funkcjonowała w pobliskim Komorowie.

Muzeum wpisane na listę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posiada bardzo bogate zbiory dokumentów i pamiątek związanych z historią jednostek wojskowych stacjonujących w Ostrowi Mazowieckiej i okolicy, od wieku XIX do czasów współczesnych.

Aktualności

Najwnosze aktualności

Zwiedzanie

Zwiedzanie muzeum

Galeria

Najnowesze zdjecia z muzeum

Kontakt

Kontakt z muzeum

Najnowesze Aktualności 

Najnowsze aktualności

Młodość Witolda Pileckiego

Drugie wydanie książki

Młodość Witolda Pileckiego

Do kupienia w muzeum

cena 50 zł

Read more

Wydanie ksiązki

Została wydana książka Szkoła Podchorążych Piechoty Zarys historii do kupienia w muzeum Cena 50 zł

Read more