Lubiejewska 158,07-300 Ostrów Mazowiecka
601-610-344
kontakt@muzeumkresów.pl

O Muzeum

Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej

MUZEUM KRESÓW I ZIEMI OSTROWSKIEJ
w OSTROWI MAZOWIECKIEJ 

Prywatne muzeum powstało 14 grudnia 2013 r. z inicjatywy Państwa Marzeny i Zbigniewa Banaszek w oparciu o ich fundusze. Muzeum mieści się w odrestaurowanym wojennym spichlerzu wybudowanym w 1941 r. przez Niemców na potrzeby zaopatrzenia frontu wschodniego. Ekspozycja rozmieszczona jest w czterech bardzo dużych salach (dwie z nich na piętrze przeznaczone są na wystawy planszowe, spotkania i prelekcje). W pierwszej sali na parterze zlokalizowano pamiątki z Kresów Wschodnich, druga sala to ekspozycja militariów oraz licznych pamiątek związanych ze Szkołą Podchorążych Piechoty, która funkcjonowała w pobliskim Komorowie.

Muzeum wpisane na listę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posiada bardzo bogate zbiory dokumentów i pamiątek związanych z historią jednostek wojskowych stacjonujących w Ostrowi Mazowieckiej i okolicy, od wieku XIX do czasów współczesnych.

Wśród zbiorów muzeum znajdują się pamiątki po:

– powstańcach styczniowych,

– pułkach armii carskiej stacjonujących w koszarach w Komorowie: 
23. Niżowskim Pułku Piechoty, 24. Symbirskim Pułku Piechoty 
i 6. Brygadzie Artylerii,

– z okresu I Wojny Światowej pamiątki po Polnische Wehrmacht 
i Pułkach Piechoty Legionów: 1., 2., 5., 7., 8. i 9. oraz 86. Pułku Piechoty,

– z okresu II Rzeczypospolitej pamiątki po: 71. Pułku Piechoty, Szkole Podchorążych Piechoty, 18. Pułku Artylerii Lekkiej,

– z okresu okupacji pamiątki po ostrowskim Obwodzie AK „Opocznik”,

– oddziałach powojennego antykomunistycznego ruchu oporu, 

– stacjonujących tu jednostkach Ludowego Wojska Polskiego.

Muzeum posiada ciekawą ekspozycję historyczną związaną 
z Kresami.

W Muzeum znajduje się unikalny zbiór pamiątek po
rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Prezentowana jest także ekspozycja dotycząca dziejów Ziemi Ostrowskiej od czasów średniowiecza do czasu II Wojny Światowej.

Na konkursie zorganizowanym w 2016 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej otrzymało nagrodę za zajęcie III miejsca w kategorii „Najciekawsza wystawa” za wystawę pt. „Polska, słup granitowy Armii Polskiej – Szkoła Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej Komorowie. Historia, zabytki, tradycje, pamiątki, absolwenci.

Również w organizowanym przez Tygodnik „Do Rzeczy” konkursie „Na straży historii” Zbigniew Banaszek oraz Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej otrzymało nominację do nagrody „Strażnik Pamięci 2016” 
w kategorii „Mecenas”.

Na prezentowanych poniżej zdjęciach z Muzeum przedstawiono fragmenty bardzo bogatych zbiorów:

Fragment ekspozycji – strona lewa

Fragment ekspozycji – strona prawa

Ekspozycja pamiątek z Powstania Styczniowego na Ziemi Ostrowskiej

Ekspozycja pamiątek po stacjonujących formacjach Armii Carskiej w Komorowie: 6. Brygadzie Artylerii, 23. Niżowskim pp i 24. Symbirskim pp

W Muzeum osobny fragment pomieszczenia zajmują zbiory pamiątek historycznych związanych ze Szkołą Podchorążych Piechoty. Znajduje się tu unikatowa, bardzo bogata kolekcja „Jednodniówek” wydawanych w SPP, w których kolejne roczniki Szkoły przedstawiały szczegółowo życie i szkolenie przyszłych oficerów Wojska Polskiego.

Część Muzeum, w której eksponowane są liczne zbiory pamiątek związane z SPP

Jedna z ośmiu gablot z pamiątkami związanymi z SPP

Do ciekawych eksponatów należy odznaka „stopnia chorąży” na naramienniku 
w kształcie trefli splecionej ze sznurków z czasów Polskiej Siły Zbrojnej (oficerowie mieli na trefli kolejne gwiazdki).

W zbiorach Muzeum znajdują się: „orginalna szafa podchorążego” oraz

orginalna szfa kancelaryjna” z wyposażenia SPP.